KTT Motor AB

Walker H24d

Walker H24d – Högproduktiv maskin för större grönytor med klippbredd från 132 cm upp till 188 cm (dieselversion).