KTT Motor AB

Weidemann 3070

Stor tillförlitlighet, användarkomfort, robusthet, god stabilitet och även här ett omfattande sortiment av monterbara redskap. 3070 är perfekt anpassad för att möta de mångfacetterade krav som ställs i praktiken.