KTT Motor AB

Leverans av en K-Heat Compact

Nu är det slut på ogräs i Forshaga/Munkfors Pastorat.

En leverans av K-Heat Compact som skall fixa bort ogräset i gångarna med ogräs systemet, med högtrycksdelen kommer gravstenar och parkbänkar bli skinande rena och dessutom kommer blommorna bli glada av bevattningsdelen.

Tack för leveransen //KTT Crew